สร้างบ้าน และออกแบบบ้าน จะเริ่มอย่างไร ? วันนี้มีวิธีแนะนำ

สร้างบ้าน
สร้างบ้าน

สร้างบ้าน และออกแบบบ้าน จะเริ่มอย่างไร ? วันนี้มีวิธีแนะนำ สามารถขายได้หลายครั้งในการออกแบบครั้งเดียว ไม่ได้รูปแบบการใช้งานตามที่ต้องการ

แบบบ้านจะประกอบด้วย แบบแปลนของผังบริเวณบ้าน แบบแปลนของชั้นต่างๆ ทุกชั้นไปจนถึงหลังคา รูปด้านทุกด้าน รูปตัดของตัวบ้านอย่างต่ำ 2 แนว หากเป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก ต้องมีรูปตัดมากกว่า 2 แนว และนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่อยู่ในตัวบ้าน เช่น ราวบันได ลูกชั้นบันได คิ้วรอบผนังบ้าน ชายหลังคา เป็นต้น แบบโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดของการเสริมเหล็กหน้าตัดคาน เสา พื้น หรือแบบโครงสร้างของหลังคา ต้องแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ ว่ามีขนาดเท่าไหร่ และประกอบกันด้วยลักษณะแบบไหน ระบบต่างๆ ระบบประปา ระบบการเดินท่อน้ำทิ้ง การระบายน้ำฝน  แบบระบบไฟฟ้า เป็นต้น แบบแปลนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
วิธีการขออนุญาตปลูกบ้าน
1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
2. แบบแปลนแผนผังจำนวน 5 ชุด
3. หนังสือรับรองการเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต
4. สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะก่อสร้าง
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลใช้หนังสือ รับรองการจดทะเบียน

เมื่อเราได้ข้างต้นแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเทศบาลซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 45 วัน จะต้องได้รับแจ้งว่าได้อนุยาหรือไม่ หากได้รับว่าไม่อนุญาต จะต้องทำการแก้ไขตาม โดยจะเสียค่าธรรมเนียมตารางเมตรละไม่เกิน 4 บาท

ขั้นตอนการปลูกสร้างที่ต้องทราบ
1. ตอกเข็มหล่อฐานราก คานคอดิน และการตั้งเสาชั้นล่าง
2. หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับรับหลังคาชั้น 2
3. มุงหลังคา  ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน
4. ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง ติดตั้งระบบท่อน้ำ
5. บุผนังกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี เดินสายไฟ เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือ ออกแบบบ้าน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *