ฮวงจุ้ยห้องทำงาน จัดห้องอย่างไรให้ตรงหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยห้องทำงาน
ฮวงจุ้ยห้องทำงาน
ฮวงจุ้ยห้องทำงาน

ฮวงจุ้ยห้องทำงาน จัดห้องอย่างไรให้ตรงหลักฮวงจุ้ย ห้องทำงานนั้นจัดว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดที่ต้องพิจารณาทางฮวงจุ้ย ถ้าเราจัดห้องให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนั้น ฮวงจุ้ยที่ร้ายมักส่งผลให้เราคิดว่า การตัดสินใจ ของเรานั้น ถูกต้องแต่จริงแล้วก็ไม่ตรงกับจังหวะและโอกาสกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันประจำ เช่น เราอาจคิดว่า โครงการงานของเรานั้น ดีมากแต่เมื่อเสนอเจ้านาย หรือผู้ร่วมงานคนอื่นกลับมองว่า โครงการงานของเรานั้น ไม่มีประโยชน์เพียงพอ ที่จะลงทุนทำโครงการนั้นทำให้เสียเวลา ในการใช้ความคิด หรือ บางทีถึงขั้นลงมือทำโครงการนั้นๆแต่ทำให้ขาดทุน หากฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นดีก็ส่ง ผลดีน้อยตามสัดส่วน การใช้งาน ที่น้อยลง ไปด้วย แต่ถ้าหากฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นร้ายก็ส่งผลร้ายตามสัดส่วนการใช้งานเช่นเดียวกัน โดยวันนี้เราจะมาดูว่าฮวงจุ้ยห้องทำงานที่ดีเป็นแบบใหนบ้าง ดังนี้

– ตำแหน่งโต๊ะทำงานควรมองเห็นประตูเข้าออกห้องอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นคนที่เดินเข้าออกจากห้องอย่างชัดเจน โดยไม่ควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้านั้น จนเกินไป เพื่อให้เวลาคนเดินเข้ามาติดต่อนั้น เราสามารถมองเห็นท่าทางของคนที่เข้าแล้ว ทำให้เราตั้งตัวหรือปรับอารมณ์ความคิด ที่จะพูดคุยกับคนที่เข้ามาติดต่อได้ทัน นอกจากนี้ตำแหน่งโต๊ะทำงานนั้น ไม่ควรหันหน้าเข้าหากำแพง เนื่องจากสภาพกำแพงนั้นทึบ ทำให้ความคิดนั้น ไม่โปร่งใส ทางที่ดีคือควรให้ตำแหน่งนั่งนั้นมองเห็นวิวภายนอกที่กว้างไกลก็จะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้ดีขึ้น

– บริเวณประตูทางเข้าห้องไม่ควรมีสิ่งกีดขว้างเนื่องจากประตูทางเข้าเป็นทิศที่มีพลังงานเข้าห้องได้สูงสุด ซึ่งหากสามารถวางตำแหน่งประตูได้ในทิศทางที่ดีนั้น พลังงานที่ดีก็สามารถเข้ามาสะสมในห้องได้มากก็จะช่วยกระตุ้นให้สามารถคิดเรื่องงานได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรมีสิ่งของมาบดบังบริเวณประตูเพื่อกั้นพลังงานที่เข้ามาในห้อง ถ้าให้ดีบริเวณประตูควรมีพื้นที่โล่งพอสมควรเพื่อให้พลังงานที่เข้ามาสะสมในห้องได้ง่ายขึ้นหรือถ่ายเทไปยังบริเวณอื่นในห้องได้ดีขึ้น

– ด้านหลังโต๊ะทำงานนั้นควรเป็นกำแพงทึบมากกว่าเป็นพื้นที่โปร่งโล่ง เนื่องจากสภาพทึบด้านหลังนั้น ทำให้รู้สึกปลอดภัย เพราะมุมมองของ สายตาคน ไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้ ในทางตรงกันข้ามหากด้านหลังตำแหน่งนั่งนั้น ตรงกับประตูทางนั้น เมื่อเวลาที่คนเดินเข้าด้านออกประตูด้านหลัง ที่หนัง ก็จะทำให้ เราตกใจเมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็จะทำให้เกิดความระแวง และสามารถสะสมจนติดเป็นนิสัยขี้ระแวงได้

– แสงสว่างในห้องต้องเพียงพอเนื่องจากแสงสว่างนั้นจะช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกกระฉับกระเฉงและมีพลังในการทำงาน ในทางกลับกัน หากห้องทำงานมืดก็จะทำให้เกิดสภาพซึมเซาหรือเสื่อมในการทำงาน

– โต๊ะทำงานที่ดีนั้นบริเวณขาโต๊ะควรเป็นขาโต๊ะที่โปรงไม่ทึบแน่นตัน เนื่องจากหลักการของฮวงจุ้ยนั้นพิจารณากระแสพลังงานเป็นหลัก ซึ่งกระแสพลังงานนี้ ก็มาจากช่องประตู หน้าต่าง แอร์ที่มีลมหรืออากาศเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ตัวคนที่เคลื่อนไหว เดินเข้ามาที่โต๊ะทำงาน ก็สามารถลากกระแสพลังงานอ่อนๆ หรือลมอ่อนๆเข้ามาได้ ซึ่งหากโต๊ะนั่งที่มีขาโต๊ะนั่งทึบแน่นตับ ก็จะทำให้กั้นพลังงานเหล่านี้ มาสู่ตำแหน่งเก้าอี้ที่มีใช้นั่งทำงานทำให้ได้รับกระแสพลังงานน้อยลงไป ดังนั้นโต๊ะนั่งทำงาน ควรมีสภาพโปร่งเพียงพอให้กระแสพลังงานเข้ามาถึงคนนั่งได้ ส่วนโต๊ะที่สภาพทึบนั้นอาจพิจารณาใช้งานเป็นบางกรณีก็เสริมเป็นฮวงจุ้ยที่ดีได้

– ส่วนตู้เก็บเอกสาร ควรจะเป็นตู้ที่มีหน้าบานตู้ เพราะตู้เอกสารที่ไม่มีหน้าบานนั้น จะทำให้กระแสอากาศที่ดีนั้นไปกักเก็บตามซอกเอกสาร โดยเฉพาะตู้ที่มีเอกสารที่เรียงไม่เป็นระเบียบ ซึ่งถือว่าการไหลเวียนของสภาพอากาศในห้องนั้นไม่ดี

– การวางของในห้องทำงานควรเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะช่วยให้กระแสอากาศนั้นไหลเวียนภายในห้องได้ดี ซึ่งหลายคนอาจจะจัดห้องเรียบร้อย แต่บนโต๊ะทำงานมีเอกสารวางเต็มไปหมดอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นก็ควรทำการจัดเรียงให้เป็นระเบียบด้วยเช่นเดียวกัน

– ไม่ควรมีคานหรือฝ้าหลุม เนื่องจากว่าฮวงจุ้ยที่ดีนั้นต้องการอากาศไหลเวียนได้ดีซึ่งขัดกับการที่ห้องมีฝ้าหลุมหรือคานเนื่องจากเมื่อกระแสอากาศไหลเวียนที่ปะทะ กับคานจะโดนคานบังคับให้กระแสกดต่ำลงมาใต้คานทำให้บริเวณใต้คานนั้นมีกระแสกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งใต้คานนั้นหงุดหงิดได้ง่าย ในกรณีที่ห้องนั้นมีคานควรเลื่อนตำแหน่งเก้าอี้และโต๊ะทำงานให้พ้นบริเวณสันของคาน

– ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดผนังนั้นเปรียบเสมือนสภาพคานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงไม่ควรไปนั่งทำงานใต้เครื่องปรับอากาศ

จากข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นฮวงจุ้ยที่ดีทางหลักฮวงจุ้ย ชัยภูมิที่ดีสำหรับห้องทำงานในบ้านหรือจะเป็นห้องทำสำหรับผู้บริหารในสำนักงานก็ได้ นอกจากนี้หลักการฮวงจุ้ยข้างต้นยังอาจประยุกต์ให้เหมาะสมกับห้องเรียนของเด็กได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามหลักการข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่หลักฮวงจุ้ย ชัยภูมิที่ดีเท่านั้นซึ่งทางที่ดีควรปรึกษาซินแสที่มีประสบการณ์เพื่อใช้หลักการฮวงจุ้ย ในวิชาอื่นๆเสริมให้ดียิ่งขึ้น เช่น หาตำแหน่งทิศนั่งที่มีโชคลาภหรือบารมีที่ดี หรืออาจจะเป็นตำแหน่งทิศนั่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความการศึกษาหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ดีสำหรับเด็กก็เป็นได้ ซึ่งตำแหน่งทิศนั่งเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งผู้จัดฮวงจุ้ยควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์

 

เสริมการทำงานให้ดีขึ้นจัดห้องทำงานของคุณให้เหมาะกับราศี

ราศีมังกร เริ่มวันที่ 16 ม.ค. – 15 ก.พ.

ด้านห้องทำงานของชาวราศีมังกร โต๊ะทำงานควรหันมาทางประตู เพราะพลังปะทะจะดีเยี่ยมห้องต้องมีความสว่างและโล่ง ถ้าต้องการเสริมให้เกิดพลังดีขึ้น ต้องตั้งโคมไฟ แต่ถ้าภายในห้องมีกระจกอยู่แล้ว ไม่ว่าด้านใดก็ตามถือว่าเป็นห้องที่ฮวงจุ้ยเฮงมากๆ

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีมังกร

ในห้องทานอาหารของบ้านชาวราศีมังกร ควรจะมีเทพ ฮก ลก ซิ่ว และกวนอูหน้าแดงถือดาบ เพื่อช่วยปกป้องรักษาให้มีกินมีใช้ มีสุขภาพดี, ในห้องนอนควรมีภาพวาดรูปดอกไม้โบตั๋น หรือแจกันใส่ดอกโบตั๋น เพื่อช่วยเสริมให้เกิดพลังความขัดแย้งน้อยลง

 

ราศีกุมภ์ เริ่มวันที่ 16 ก.พ. – 15 มี.ค.

ด้านภายในห้องทำงานของชาวราศีกุมภ์ ควรจะมีโคมไฟตั้งไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้อง ถ้าเปิดไฟตลอด คุณจะมีอำนาจแห่งปัญญา เจรจางานใดก็ตามจะลงตัวอย่างที่ตั้งใจไว้ บนโต๊ะควรจะมีหินหยกสีเขียว หรือที่ปักปากกาสีเขียวแบบสีหยก จะทำให้พลังเย็น ช่วยสลายพลังร้อนของคุณ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ควรเป็นเฟอร์นิเจอร์เหล็ก จะทำให้มีความรุ่งเรือง และความสงบสุขในบ้าน

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีกุมภ์

หน้าบ้านหากหันไปทางทิศตะวันตกชาวราศีกุมภ์ หรือทิศใต้ให้ใช้โป๊ยก๋วย ยันต์กระจกแปดทิศ หรือรูปเสือคาบดาบ แขวนไว้ตรงเสาด้านซ้าย และด้านขวาของประตูทางเข้าบ้าน ห้องนอนของคุณหากว่าหัวเตียงนอนมีหน้าต่างห้ามเปิดหน้าต่าง เพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวาย และควรเสริมวัตถุมงคลด้วยการใช้โป๊ะไฟสองข้าง เป็นสิ่งที่แทนดวงตามังกรได้ แต่ต้องเป็นโป๊ะไฟรูปคนโท หรือทรงสูงสีเขียว หรือสีหยก

 

ราศีมีน เริ่มวันที่ 16 มี.ค. – 15 เม.ย.

ด้านโต๊ะทำงานห้ามหันไปทางทิศใต้ ควรให้โต๊ะทำงานอยู่ด้านหน้าของผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพราะผนังจะเป็นภูเขาช่วยเป็นพลังค้ำดวงชะตา ในการทำงานของคุณควรมีตู้ปลาอยู่ทางด้านซ้ายมือ แต่ต้องมีปลาทองอยู่ 7 ตัวเท่านั้น เพราะจะทำให้คุณรุ่งเรืองและแก้ไขปัญหาได้ในรอบ 7 วัน

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีมีน

ภายในห้องรับแขก หรือห้องนอนของชาวราศีมีน จะต้องมีรูปกระต่าย อาจจะเป็นภาพวาด หรือว่าจะเป็นกระต่ายเซรามิคก็ได้ จะนำความโชคดี และความอบอุ่นมาให้ และควรมีรูปเทพมงคล ฮก ลก ซิ่ว และต้นท้อประดิษฐ์ 2 ต้น ตั้งไว้สองข้าง ในห้องทำงาน

 

ราศีเมษ เริ่มวันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค.

ด้านห้องทำงานของชาวราศีเมษควรมีภาพทะเล ภาพน้ำตกติดผนังอยู่ทางซ้ายมือของเก้าอี้ทำงาน ภาพเหล่านี้จะทำให้คุณมีอำนาจเงินทองที่ดี บนโต๊ะทำงานควรแขวนกระดิ่งเซรามิคไว้เป็นเคล็ด เพราะกระดิ่งจะกระจายความวุ่นวาย

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีเมษ

ห้องครัวของชาวราศีเมษ ควรจะต้องติดรูปบูชาพระสังขจายกำลังยกมือขึ้นทั้งสอง เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ห้องนอนสิ่งที่ควรจะมีคือม่านมุกเปลือกหอย เพราะแทนความอบอุ่น ความรัก และช่วยกระจายพลังเลวร้ายออกไปได้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือโป๊ะไฟที่วางไว้บนหัวเ ตียง

 

ราศีพฤษภ เริ่มวันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย.

ด้านห้องทำงานของชาวราศีพฤษภ ควรมีภาพประดับผนัง เป็นภาพวาดพวงองุ่น เพราะหมายถึงความก้าวหน้า รุ่งเรืองเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีพฤษภ

สำหรับชาวราศีพฤษภควรจะมีโมบายรูปพระจันทร์กับพระอาทิตย์ แขวนในโมบายเดียวกัน แขวนหน้าระเบียงทางเข้าบ้าน ในห้องรับแขก ต้องมีองค์เซียนให้ครบ 8 เซียน ประดับไว้ อาจจะใช้ภาพวาดมาติด หรือเป็นรูปปั้นมาประดับ และต้องมีโป๊ะไฟตั้งอยู่ ข้างเก้าอี้นั่งข้างใดข้างหนึ่ง

 

ราศีเมถุน เริ่มวันที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค.

ด้านบนโต๊ะทำงานของชาวราศีเมถุนจะต้องมีกระจกติดผนังด้านหลัง เพื่อสะท้อนความชั่วร้ายออกไป และควรมีขวดโหลใส่ลูกแก้วตั้งไว้ประดับบนโต๊ะ เพื่อให้พลังหยินหยางจากแก้วช่วยให้คุณมีโชคดีในเรื่องธุรกิจได้เร็วขึ้น

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีเมถุน

ห้องทำงานของชาวราศีเมถุน ควรจะมีรูปปั้นมือไว้บนโต๊ะทำงาน เป็นท่วงท่ากำลังก้าวเดินไปข้างหน้า จะทำให้การตัดสินใจของคุณดีขึ้น ห้องนอนควรที่จะมีกระจกรูปครึ่งวงกลมติดแนบตรงหัวเตียงของคุณ จะช่วยขจัดสิ่งเลวร้าย

 

ราศีกรกฎ เริ่มวันที่ 16 ก.ค. – 15 ส.ค.

ด้านห้องทำงานของชาวราศีกรกฎ จะต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยเสริมพลังในการทำงานได้เป็นอย่างดี โต๊ะทำงานจะต้องไม่หันไปทางทิศใต้อย่างเด็ดขาด ภายในห้องทำงานจะต้องมีผนังด้านใดด้านหนึ่งเป็นกระจก เพราะจะเสริมเรื่องการงาน ภายในห้องควรจะปูพรมสีแดงหรือสีฟ้า หากไม่ปูพรมต้องมีพรมสีแดงและสีฟ้าไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งทำงาน ช่วยให้มีอำนาจปกครองบริวารได้ดี

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีกรกฎ

ในห้องรับแขกของชาวราศีกรกฎ ควรจะมีรูปปั้นนกอินทรีย์กางปีก ควรมีโป๊ะไฟใช้ในห้องทำงาน และระฆังกระดิ่งเซรามิค เพื่อสลายพลังแห่งความเลวร้ายจากห้องทำงาน อย่าลืมพรมสีแดงใต้เก้าอี้ที่นั่งทำงาน และสำหรับชาวราศีกรกฎ ต้องใช้รูปปั้นของมาที่กำลังวิ่ง จะเป็นขนาดเท่าใดก็ได้ มีแล้วจะเสริมให้ค้าขาย และธุรกิจดีขึ้นมาก

 

ราศีสิงห์ เริ่มวันที่ 16 ส.ค. – 15 ก.ย.

ด้านห้องทำงานของชาวราศีสิงห์ ควรมีห้องเลขากั้นไว้ก่อน หากไม่มีแนะนำให้ใช้รูปปั้นสิงห์โตทอง ตั้งไว้หน้าห้องจึงจะทำให้ห้องทำงานมีอำนาจและสามารถก้าวหน้าได้ โต๊ะทำงานห้ามหันไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เพราะจะพบปัญหามากขึ้น ด้านขวามือของผนังห้องควรมีตู้ปลาเงินปลาทองจำนวน 9 ตัว ตั้งไว้เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างดีเยี่ยม ด้านหลังของเก้าอี้ทำงานควรจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันมือตั้งบูชาไว้ ช่วยเสริมพลังความสุข บนโต๊ะควรมีรูปปั้นเซรามิคกบ 2 ตัวตั้งไว้มุมโต๊ะจะทำให้สติปัญญาดีมาก

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีสิงห์

ภายในบ้านของชาวราศีสิงห์  คือ อาจจะเป็นสระว่ายน้ำที่บ้าน หรือเป็นบ่อเลี้ยงปลา เพราะว่าจะทำให้มีขุมทรัพย์ ที่จะมีแต่ขยายกิจการและความเจริญก้าวหน้าในบ้าน ห้องรับแขก ควรจะแขวนโมบายที่มีเชือกผูกกับเหล็ก 8 แท่ง เพราะจะทำให้เป็นพลังพิฆาตอุปสรรคในการทำงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ห้องนอน หัวเตียงควรจะเป็นรูปครึ่งวงกลม เหมือนกับพระอาทิตย์กำลังสว่างจะทำให้เกิดพลังรักษาสุขภาพร่างกายคุณเป็นอย่างดี

 

ราศีกันย์ เริ่มวันที่ 16 ก.ย. – 15 ต.ค.

ด้านห้องทำงานของชาวราศีกันย์ ต้องเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมทุกประเภท ห้ามเป็นสามเหลี่ยมแบบยกธง จะมีปัญหาเรื่องการงาน การค้าขาย และสุขภาพของผู้ใหญ่จะป่วยบ่อย

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีกันย์

สำหรับชาวราศีกันย์ควรจะมีโป๊ะไฟแบบโมเดิร์นที่มีดวงไฟสามหลอด ประดับเรียงอยู่ ตั้งไว้ที่หัวนอนด้านซ้ายของเตียงนอน จะทำให้เกิดพลังที่ช่วยลดความเจ็บป่วย หรือช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขได้

 

ราศีตุลย์ เริ่มวันที่ 16 ต.ค. – 15 พ.ย.

ด้านห้องทำงานของชาวราศีตุลย์ ควรมีภาพวาดของเทพโป๊ยเซียนติดผนังด้านขวามือของเก้าอี้นั่ง จะทำให้สมองโลดแล่น และมีพลังความคิดดี และต้องมีต้นไม้ประเภทไม้ใบไว้ข้างโต๊ะทำงาน บนโต๊ะทำงานให้คุณหารูปเสือกำลังนอน และหันหน้าไปทางประตูทางเข้า เพื่อช่วยสกัดสิ่งเลวร้าย สีเด่นคือ สีโทนจัดจ้าน สีม่วง สีอิฐ สีเขียว สีน้ำเงิน

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีตุลย์

ชาวราศีตุลย์ที่จำเป็นต้องมี อย่างแรกคือ น้ำพุเล็กๆ ให้ไว้หน้าบ้านจะช่วยเสริมให้เกิดความร่มเย็นขึ้น แถมยังช่วยกระจายสิ่งเลวร้ายจากคุณได้ หรือตู้ปลาเงินปลาทอง มีปลา 9 ตัว ตั้งไว้ภายในห้องรับแขกเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

 

ราศีพิจิก เริ่มวันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

ด้านการตั้งโต๊ะทำงานของชาวราศีพิจิก ควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน ในห้องทำงานต้องมีหน้าต่าง หรือด้านใดด้านหนึ่งเป็นกระจกจะเสริมให้กำลังทรัพย์ของคุณดีมาก ควรจะมีภาพจักรวาลติดผนังด้านหลังเก้าอี้ของคุณ เพราะหมายถึงคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่และมีโอกาสรุ่งเรืองได้หลายครั้ง

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกในห้องทำงานคุณควรมีของมงคลเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของคุณ นั่นก็คือ การจัดแจกันดอกไม้ หรือพวกพวงมาลัยหลากสีใส่ไว้ในพานแก้ว ควรจัดไว้บนโต๊ะทำงาน จะทำให้เกิดพลังสงบ เมื่อปะทะกับพลังที่เลวร้ายได้ดี

 

ราศีธนู เริ่มวันที่ 15 ธ.ค. – 15 ม.ค.

ด้านห้องทำงานควรมีเจ้าพ่อกวนอูถือดาบ ไว้พิทักษ์เรื่องเลวร้าย โต๊ะทำงานมีโครงสร้างหลักเป็นเหล็กดีที่สุด ต้องมีกระจกตัดให้พอดีกับโต๊ะ บนโต๊ะทำงานควรจะมีกระดิ่ง หรือกระดิ่งเซรามิค เพราะจะช่วยให้คุณมีปัญญา และปกครองบริวารได้ ข้างซ้ายมือควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ ต้นไม้มงคล คือ ดอกบัว ควรมีอ่างดอกบัวสีแดงตั้งไว้สองทางเข้าบ้าน จะช่วยลดพลังกี่ที่เลวร้าย ต้นโป๊ยเซียน ต้นเฟิร์นข้าหลวง ต้นหมากแดง จะช่วยให้เกิดความร่มเย็นในบ้านและกิจการงาน

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงของชาวราศีธนู

ห้องรับแขกของชาวราศีธนู ควรจะมีรูปโลกแบบแผนที่กลมๆ ตั้งไว้มุมใดมุมหนึ่ง จะทำให้คุณมีโอกาสเดินทาง ค้าขายได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยขจัดพลังกี่ที่เลวร้าย และควรมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม หรือเทพเซียนแห่งโชคลาภตั้งไว้ ห้องทำงาน ควรมีต้นองุ่นจำลองตั้งไว้บนโต๊ะด้านในด้านหนึ่ง จะทำให้มีอำนาจ มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ก้าวไกลมากขึ้น

 

จัดโต๊ะอย่างไรให้ตรงหลักฮวงจุ้ย

1. ด้านหน้าที่การงาน โดยพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงหน้าคุณ เป็นธาตุน้ำ สีดำ บอกถึงสถานะในอาชีพการงานของคุณ หากพื้นผิวโต๊ะเป็นกระจกใส ให้หารูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำมาสอดไว้ข้างใต้กระจก แต่ถ้าเป็นพื้นผิวที่ทึบแสง ให้ตัดกระดาษเป็นรูปแปดเหลี่ยมสีดำเล็กๆ ซึ่งเป็นรูปทรงของยันต์ 8 ทิศแปะไว้

2. ด้านสติปัญญา ทางด้านซ้ายมือของคุณ คือตัวแทนของสติปัญญา เหมาะอย่างยิ่งที่จะวางหนังสือต่างๆ สิ่งของที่เป็นสีฟ้า รวมทั้งถ้ามีลิ้นชักอยู่บริเวณนี้จะดีที่สุด

3. ความเจริญรุ่งเรือง บริเวณซ้ายมือด้านหลัง จะช่วยส่งเสริมทางด้านความเจริญรุ่งเรือง จึงควรวางอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีราคาแพงไว้ เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่มีราคาสูงอื่นๆ รวมไปถึงสิ่งของที่มีนัยด้านความรุ่งเรือง และต้นไม้มงคล เช่น ทองพันชั่ง เงินไหลมา เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณต้องคอยดูแลไม่ให้ต้นไม้เฉาตายด้วย

4. ด้านครอบครัว ซ้ายมือเหนือขึ้นไปอีกนิดเกือบถึงกลางโต๊ะ คือบริเวณของ “ครอบครัว” ซึ่งเป็นธาตุไม้ ควรวางรูปของครอบครัวไว้บริเวณนี้ และถ้าเลือกเป็นกรอบรูปไม้ได้ด้วยจะดีมาก สิ่งของต่างๆ ที่เป็นสีเขียวก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เช่นกัน

5. ด้านชื่อเสียงและเกียรติยศ พื้นที่ตรงกลางด้านหลัง เป็นธาตุไฟ จะช่วยเสริมส่งด้าน “ชื่อเสียงและเกียรติยศ” ให้วางกล่องนามบัตรสีแดง และใบประกาศนียบัตร ถ้วยเกียรติยศต่างๆ ไว้บริเวณนี้ หรืออาจจะวางต้นไม้หนามแหลม เช่น ต้นกระบองเพชรไว้ด้วยก็ได้

6. ด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้านหลังขวามือของคุณ ช่วยสนับสนุนในเรื่องของ “ความสัมพันธ์” ทั้งความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อน คู่รัก และคนรอบข้างที่ใกล้ชิด ควรจัดให้ที่ตรงนี้ให้เป็นสีชมพู และหาสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของความรัก เช่น รูปหัวใจ มาวางไว้ ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณเบ่งบานได้ตลอด

7. ด้านพลังแห่งการสร้างสรรค์ และเด็ก ขวามือค่อนไปทางกลางโต๊ะ เป็นธาตุเหล็ก จะช่วยเสริมพลังสร้างสรรค์ให้กับคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆ เช่น ครีเอทีฟ ก็ให้หาสิ่งของน่ารัก ๆ เช่น แก้วกาแฟลายการ์ตูนที่ชอบมาวางไว้ หรือถ้าคุณมีลูกแล้ว ก็ให้เอากรอบรูปโลหะใส่รูปลูกน่ารักๆ มาตั้งไว้จะเหมาะมาก

8. ด้านความช่วยเหลือ และการเดินทาง ทางขวามือ เปรียบเสมือน แรงผลักดันด้านความช่วยเหลือ ลองหากล่องสีเงิน หรือเทา มาวางไว้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากใคร ก็ให้เขียนชื่อของเขาคนนั้น แล้วหย่อนมันลงไปในกล่อง คราวนี้ จากนั้นรอฟังข่าวดีได้  ออกแบบบริเวณบ้าน

9. ด้านสุขภาพ ตรงกลางของโต๊ะทำงาน จะคอยดูแลคุณในเรื่องสุขภาพ ลองหากระดาษสีเหลืองตัดเป็นรูปวงกลมเล็ก ๆ มาแปะเอาไว้ หากโต๊ะคุณมีพื้นเป็นกระจก ก็ให้หารูปคุณที่ดูสุขภาพดีที่สุดมาสอดเอาไว้ก็ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *