เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สถาปนิก บทบาทของสถาปนิกอิสระในการออกแบบ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สถาปนิก บทบาทของสถาปนิกอิสระในการออกแบบ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ สถาปนิก ผู้ออกแบบ

บทบาทของสถาปนิก

สถาปนิก (Architect) คือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้

อิสระในการออกแบบ

รองรับการออกแบบหลังคาได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น จั่ว ปั้นหยา โค้ง ให้อิสระในการออกแบบหลังคาได้มากยิ่งขึ้น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือเดิม (ก่อน พ.ร.บ. สภาสถาปนิก 2543) เรียกย่อว่า ก.ส. เป็นเอกสารรับรองของสถาปนิกในการออกแบบและเซ็นรับรองแบบ ที่รับรองโดยสภาสถาปนิก ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาขาด้วยกันได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมผังเมือง และ ภูมิสถาปัตยกรรม ใบประกอบวิชาชีพฯมี 4 ระดับเรียงจากสูงไปต่ำ คือ วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก ภาคีสถาปนิก และ สถาปนิกภาคีพิเศษขอบเขตงานที่ควบคุมในสาขาต่างๆ ถูกกำหนดไว้โดยในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) ว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก

สถาปนิกจะทำการบริการวิชาชีพตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ออกแบบเบื้องต้น (Schematic Design)
  2. ออกแบบรายละเอียด (Design Development หรือ DD)
  3. ทำแบบก่อสร้าง (Construction Document)
  4. การประมูลและเจรจาต่อรอง (Bidding and Negotiation)
  5. บริหารงานก่อสร้าง (Construction Administration)  สถาปนิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *